Pirkkalan kokoomuksen vaaliohjelma Kuntavaaleissa 2017

 

PIRKKALAN #UUSI_ASKEL 2017-2020

Maakuntauudistuksen myötä Suomen kunnat uudistuvat. Uudessa kunnassa tärkeää on asukkaiden hyvinvointi ja sujuva asiointi. Kuntalaisten osallistumista päätöksentekoon lisätään.

Otamme uuden askeleen kohti asukkaiden parempaa hyvinvointia ja turvallista elämää.

 

SIVISTYSKUNTA

Teemme työtä, jolla

 • tuemme perhearvoja ja varmistamme laadukkaan varhaiskasvatuksen
 • oppilaille tarjotaan motivoiva ja terveellinen oppimisympäristö
 • koulujen, oppilaitosten ja työelämän yhteistyö korostuvat
 • Tredu ja oma lukio lisäävät kouluttautumisen polkuja
 • monipuolinen kulttuuritarjonta aktivoi kuntalaisia harrastustoimintaan

 

HYVINVOINTIKUNTA

Huolehdimme, että

 • jokaisella lapsella on mahdollisuus harrastaa
 • terveyttä tukevaa ja ennaltaehkäisevää toimintaa lisätään
 • sosiaali- ja terveyspalveluja on riittävästi laadukkaina lähipalveluina
 • Pirkkala on turvallinen ja aktivoiva asuinympäristö kaiken ikäisille
 • asukkaita innostetaan liikkumaan lähiliikuntapaikoilla, Pirkkalaan rakennetaan uusi liikuntahalli
 • uusia ennakkoluulottomia toimintatapoja kokeillaan ja kehitetään, kuten ’kävelevä koulubussi’ –idea
 • älykkäät palvelut helpottavat arkeamme

 

ELINYMPÄRISTÖSTÄÄN HUOLEHTIVA KUNTA

Tulemme vaikuttamaan siihen, että

 • kaavoituksella ja yhdyskuntarakentamisella otetaan huomioon asukkaiden ja yritysten erilaiset tarpeet
 • joukko- ja kevyenliikenteen verkoston hyvää kehitystä jatketaan
 • huolehditaan kunnan virkistysalueiden käytettävyydestä (Virkaniemi, Pereensaari, Reippi)
 • Pirkkalassa on useita erilaisia lähiliikuntapaikkoja, rakennetaan esimerkiksi PumpTrack - pyörärata
 • säilytetään kuntamme arvokas kulttuurihistoria

 

ELINVOIMAINEN KUNTA

Meille on tärkeää, että

 • Pirkkala tarjoaa elinvoimaisen toimintaympäristön yrittäjyydelle ja yhteisöille
 • haetaan aktiivisesti uusia ratkaisumalleja hankkeiden toteuttamiseksi
 • panostamme seudun kuntien ja elinkeinoelämän yhteistyöhön
 • palvelutarjonta nykyaikaistetaan kohtaamaan asukkaiden tarpeet
 • Pirkkalaa johdetaan avoimesti ja oikeudenmukaisesti
Ohjelma1.jpg (3.2 MB)
Kokoomuksen kuntavaaliohjelman etusivu
Ohjelma2.jpg (2.7 MB)
Kokoomuksen kuntavaaliohjelman sisäsivu